E-Ticaret Nedir?

 İnsanlığın ilk dönemlerinden beri ticaret yaygın şekilde kullanılan bir olgudur. Bu olgu insanlık kadar eski olması hasebiyle oldukça önemlidir. İnsanlık kadar eski olan ticaretin zaman içinde ortaya çıkan değişim ve gelişimlere ayak uydurması her dönem başvurulan ve kullanılan bir unsur olmasını sağlamıştır. Bu noktada e-ticaret yüzyıllardır kullanılan ticaretin yeni doğmuş bir çocuğudur denebilir. Peki, gerçekten de nedir bu e-ticaret? Özellikle 1990lı yıllarda internetin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ticaret üzerinde de etki etmiştir. Geleneksel ticaret internetin günden güne gelişmesi ile yerini daha modern olan e-ticarete bırakmıştır. Kısacası e-ticaret geleneksel ticaretin internet gibi modern yöntemlerle bir ağ üzerinden gerçekleştirilmesine denir. Kelime anlamı olarak da elektronik ticaret olarak da ifade edilen e-ticaret internet üzerinden alış-veriş yapmayı sağlayan ve doğal sınırları ortadan kaldıran oldukça önemli bir olgudur. E-ticaretin böylesine moderniteye ayak uyduran özellikte olması 1990lardan bu yana yerinde saymayarak her geçen gün gelişmesini sağlamıştır. Bu da e-ticaret alanında bazı iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

 E-Ticaret İş Modelleri

İnternetin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni ş modelleri genel anlamda e-ticareti gerçekleştiren tarafların farklılaşması ile ortaya çıkmıştır. 3 farklı şekilde sıralanan bu modellerde temel anlayış ürün veya malın kimler arasında e-ticarete konu olduğunu ortaya koymaktır.

 B2B – İş Dünyası

 B2B ya da Türkçe ifade ile iş dünyası arasında yapılan e-ticaret 2 ticari işletme arasında yapılan alış-verişe verilen isimdir. Bu e-ticaret yöntemi üreticinin perakende satış yapan işletmeye mal veya ürün satmasını ifade eder. B2B internet ortamında en yaygın olarak kullanılan e-ticaret yöntemidir.

B2C – İş Dünyasından Tüketiciye

 B2C, İngilizce’de iş dünyası ve tüketici arasında yapılan e-ticareti açıklamak için kullanılan kavramdır. Bu iş modelinde tüketici doğrudan doğruya üretici veya ürünü üreticiden almış iş dünyasından bir işletme ile ticaret ilişkisi kurar. B2C iş modeli ile tüketici ürünleri bütün detayları ile görebilir ve tıpkı bir mağazada geziyormuş gibi dilediği ürünü bilgisayar veya akıllı telefonundan inceleyerek satın alabilir.

C2C – Tüketiciden Tüketiciye

 Bu kavram tüketiciler arası e-ticaret yani iki tüketici arasında bir ürün veya malın alınıp satılması olayını ifade eder. Son yıllarda internetin yaygınlaşması ile özellikle 2. El ürün alış-verişinde kullanılır. Bu iş modeli de diğer modeller gibi oldukça yaygın kullanılan bir e-ticaret modelidir.

İnternetin her geçen gün gelişmesi ile ilerleyen e-ticaret hizmetleri 10 yıl önce insanoğlunun hiç tahmin edemeyeceği bir noktaya ulaşmıştır. Her geçen gün gelişimini sürdürmeye devam edecek olan e-ticaret işletmelerin kullanması gerekli en önemli ticaret ve pazarlama yöntemi olarak varlığını da sürdürecektir.

 

 

Tasarım sadece nasıl göründüğü ya da nasıl hissettirdiği ile ilgili bir şey değildir. Tasarım nasıl çalıştığı ile ilgilidir.

Steve Jobs – CEO, Apple